menu

Privacy policy

Klantenfiche/Toestemming SenZitive schoonheidssalon


Persoonlijke gegevens

Naam


Voornaam


Straat en nummer


Postcode en gemeente/stad


Telefoon

E-mail


Medische bijzonderheden mbt de behandelingen


KlachtenOorzaak

Met dit formulier geef ik, bovengenoemde, klant van schoonheidssalon SenZitive, gevestigd Rommersheide C 13 te 2960 Brecht, toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken.


Ik geef toestemming voor (aankruisen wat van toepassing is):

° het verwerken van de persoonsgegevens die ik hierboven ingevuld heb.

° het maken van foto’s van behandelingen, waarbij het auteursrecht van de foto’s bij schoonheidssalon SenZitive komt te liggen,wat inhoudt dat schoonheidssalon SenZitive deze voor publicatiedoeleinden mag gebruiken.


Uw persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden verwerkt:

• Naam, adres, telefoonnummer en e-mail worden gebruikt om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Naam, adres, telefoonnummer en e-mail worden gebruikt om u te contacteren over de afspraken en eventuele annulering daarvan.

• Naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van facturen bij niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de huisregels van schoonheidssalon SenZitive.

• Geboortedatum zal in de toekomst gebruikt worden voor een klein presentje.

• Gezondheidsgegevens worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.

• Foto’s worden gebruikt op social media en in het salon zelf.


Derden

Schoonheidssalon SenZitive verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden,tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verder worden deze gegevens niet verspreid. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van schoonheidssalon SenZitive, wordt een overeenkomst afgesloten om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Schoonheidssalon SenZitive blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via de zaakvoerster van schoonheidssalon SenZitive kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen of te verwijderen. Schoonheidssalon SenZitive zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door schoonheidssalon SenZitive en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar maken kan door een email te sturen naar senzitivebeauty@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw foto, U maakt alle gegevens zwart behalve naam en geboortedatum, dit ter bescherming van uw privacy. Schoonheidssalon SenZitive wil er u tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


Akkoord huisregels

Bij het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de huisregels die bijgevoegd zijn.Datum:__/__/20__ Plaats:____________________


Naam klant: Handtekening klant


____________________ __________________________


Messenger logo
Chat